Hent min bog På begge sider af Berlinmuren som pdf-fil

 

Carl Michael Trier Aagaard-Jensen  

Jupitervej 16, 8370  Hadsten
E-mail: miaa@post2.tele.dk                                                                         

Alder:
* 06.07.48         

Uddannelse:
Ansættelser:
Videnskabelige publikationer:
Videnskabelige postersessioner:
Foredrag:
Kvalitetsudviklingsprojekter::
Postgraduate kurser, møder og kongresser:
Studierejser:
Tildelte forskningsbevillinger:
Tildelte fondsmidler:
Tildelte studierejselegater:
Anvendelse af videnskabelige resultater:
Videnskabelige korrespondancer:
Uddannelsesvejledning til speciallægeuddannelsen i diagnostisk radiologi:
Undervisningserfaring:
Administrativ erfaring:
Formidling: 

Deltaget i følgende foredrag, kurser og lignende efter min pensionering, 

som overlæge den 15. oktober 2018.

 

Holdt følgende foredrag 

efter min pensionering, som overlæge den 15. oktober 2018.

  

Publiceret følgende

efter min pensionering, som overlæge den 15. oktober 2018.


Mit CV set i forhold til de 7 lægeroller.

rollen som professionel
rollen som kommunikator
rollen som leder/administrator
rollen som samarbejder
rollen som sundhedsfremmer
rollen som akademiker
rollen som medicinsk ekspert.
 

Læs om min seneste rejse til RSNA i Chicago nov-dec 2003. 

Læs om min rejse til RSNA i Chicago nov. 2001. 

Læs om min rejse til RSNA i Chicago nov-dec 1998 

Opdateret den 1. maj 2020.

Tilbage til forsiden.
 

Her kan du se nogle malerier, min far kunstmaleren Carl Trier Aagaard har malet og læse lidt om ham.
Click here to read about CTA IN ENGLISH