Afsluttede kvalitetsudviklingsprojekter:

Kvalitetsudvikling vedrørende identifikation af patienter og materiale i røntgenafdelingen på Tarm Sygehus".
Deltagere: Michael Trier Aagaard, overlæge; Birgith Sig Pedersen, afd. sygeplejerske: Eva Sønderby Jepsen, sygeplejerske og Conny Jespersen, sekretær. Alle røntgenafdelingen på Tarm Sygehus.

Resultaterne fra projektet er publiceret, i INFO Informationsblad for Tarm Sygehus april 1999, af  Birgith Sig Pedersen, afd. sygeplejerske.

Resultaterne fra projektet er formidlet, som foredrag for alle ledere på Tarm Sygehus på møde i "Lederforum" den 25. marts 1999, af Michael Trier Aagaard, overlæge.

Projekter er inplemteret i røntgen afdelingen på Tarm Sygehus med planlagt opfølgning inden år 2000 af check-punkter.