Løbende projekter:

Videnskabelige:
 
Røntgenologiske ændringer af størrelsen af den vaskulære stilk hos hjerter med kronisk konstriktiv pericarditis, der bliver behandlet med total perikardiektomi.
M.T. Aagaard & V. Bertelsen.
 
Cancer i oesophagus/cardia (25 års behandlingsresultater).
O. Lund, H.H. Kimose, M.T. Aagaard & M. Hasenkam.

Flowændringer i arteria iliaca interna områderne efter karkirurgiske indgreb belyst ud fra arteriografisk fund sammenholdt med oplysninger om impotens og målinger af penis blodtryk.
U. Fredberg & M.T. Aagaard.
 
Børnefrakturer i Århus. Epidemiologisk undersøgelse af incidens, etiologi, traumatologi og forløb.
B.W. Jakobsen, M.S. Steinke, B.S. Petersen, A. Bomberg, M.T. Aagaard & E. Nielsen.
 

Kvalitetsudviklingsprojekter:

"Kvalitetsudvikling vedrørende identifikation af patienter og materiale i røntgenafdelingen på Tarm Sygehus".
Deltagere: Michael Trier Aagaard, overlæge; Birgith Sig Pedersen, afd. sygeplejerske: Eva Sønderby Jepsen, sygeplejerske og Conny Jespersen, sekretær. Alle røntgenafdelingen på Tarm Sygehus.

Resultaterne fra projektet er publiceret, i INFO Informationsblad for Tarm Sygehus april 1999, af  Birgith Sig Pedersen, afd. sygeplejerske.

Resultaterne fra projektet er formidlet, som foredrag for alle ledere på Tarm Sygehus på møde i "Lederforum" den 25. marts 1999, af Michael Trier Aagaard, overlæge.

Projekter er inplemteret i røntgen afdelingen på Tarm Sygehus med planlagt opfølgning inden år 2000 af check-punkter.