Hilsen fra Chicago

Fra RSNA (Radiological Society of North America’s Scientific Assembly
and Annual Meeting) december 2003.
Med sine ca. 60.000 deltagere er RSNA klart verdens største lægekongres, og den er samtidigt den globale markedsplads for medicinsk teknisk apparatur.

 

Blandt en stor mængde meget spændende oplevelser fra RSNA mødet 2003 i Chicago vil jeg fortælle om tre, nemlig:

 

Præsidenten for RSNA 2003 opfordrer kollegaer til:

”Færre tryk på knapper, mere samtale”.

 

RSNA 2003’s præsident Peggy J. Fritzsche, opfordrede radiologer til at forfølge ”kommunikationens gamle kunst” - specifikt at samtale, interagere og mødes med patienter, kollegaer, medicin studerende og de almindelige borgerne.

Dr. Fritzsche holdt åbningstalen på RSNA 2003 i Chicago.

”Vi har brug for teknologi og kommunikation” annoncerede hun. ”Dette er den sum, der vil føre vores profession til velstand”.

Selvom teknologi er essentiel for lægelig hjælp, advarede Dr. Fritzsche mod at bruge næsten al tid på teknologi, da det betyder ringere mulighed for radiologer til samspil med kolleger og patienter. Og hun pointerede, at mens maskiner inddrager mere og mere af radiologernes virke, risikerer radiologerne at blive mere isolerede i deres arbejdsopgaver.

”Kommunikation er ikke en ensrettet gade,” sagde hun ”og læger er ikke altid så meddelsomme som de kunne være.”

Dr. Fritzsche henviste til statistikker der viser 30 til 40 % af amerikanske patienter har fra moderat til lavt niveau af tillid til læger, mest på baggrund af tidligere misforståelser.

”Vi bliver nødt til at forenkle vores eget sprog, og tale patienternes sprog,” tilskyndede hun. ”tilfredse patienter bliver tilbagevendende kunder. De vil udvikle sig til ambassadører for røntgen.”

 

Mens hun brugte et øjeblik på at anerkende Nobel prisen i medicin overrakt til Doktor Paul Lauterbur og Doktor Peter Mansfield for deres opdagelser indenfor MR scanning.

Fortsatte Dr. Fritzsche: ” Medens scanning bliver ved med at revolutionere den medicinske behandling, er det vigtigere end nogensinde for radiologer at være forbundet til lægegerningen store discipliner.

”Tal med dine kolleger. Få dem med på din side,” understregede hun. ”Lægevidenskaben vil beriges, og det vil dybden og kvaliteten af dit professionelle liv også.”

Dr. Fritzsche fortalte publikummet, at hvis medicin studerende får indsigt i radiologiens dynamiske verden, vil de bedste og klogeste opmuntres til at slå sig på erhvervet og blive morgendagens lægelige ledere. 

Slutteligt understregende hun behovet for at udvide kommunikationen med de almindelige borgere. ”Vi må gøre en større indsats for at dele vores side af historien ud til offentligheden, og når borgerne har brug for os, skal vi være i stand til at hjælpe dem.”

Hendes budskab er kort: færre tryk på knapper, mere samtale. ”Til sidst kommer det både vores patienter og vores profession til gode,” konkluderede hun.

 

Ja sådan lød åbningstalen på RSNA 2003, helt i tråd med dronning Margrethes nytårstale, der også advokerede for, at vi samtaler, altså vi skal tale med hinanden og ikke kun til hinanden eller om hinanden. Her i Danmark har lægeforeningens kampagne: ”Har du rost din kollega i dag?” været et rigtig godt skridt i den helt rigtige retning.

 

Nogle vil med rette indvende. Ja, men vi har ikke tid til al den samtale. Vi har jo så mange undersøgelser.

 

Ja, ville den følgende foredragsholder Dr. C. Craige Blackmore fra University of Washington School of Medicine i Seattle, sikkert sige. Men er der evidens for, at de undersøgelser du foretager er nødvendige at foretage?

Han nævnte som eksempel, at der nu er tilgængelig evidens baseret viden om, hvornår det er 100 % sikkert, at der ikke er fraktur af et fodled. Og man derfor med sikkerhed kan undlade røntgenundersøgelsen. Nemlig ved at følge the Ottawa ankle rules. Førstegang beskrevet i en meget stor undersøgelse af: Stiell IG, McKnight RD, Greenberg GH, McDowell I, Nair RC, Wells GA, et al. Implementation of the Ottawa ankle rules. JAMA 1994;271:827-32.

Siden er der lavet talrige også meget store veldesignede undersøgelser, også nogle, hvor sygeplejersker, som de eneste har bedømt patienterne. Søg selv på Internettet. The Ottawa ankle rules er nu officiel rekommandation i USA (National Guidelines: http://www.guideline.gov).

 

The Ottawa ankle rules er i henhold til National Guidelines:

An ankle X-ray series is only required for patients with pain in the malleolar zone

AND

OR

 

Noget ganske andet, der imponerede mig, var de gastrointestinale motilitets MR undersøgelser der ”stormer frem”. Man vil nu i England arbejde på at lave MR undersøgelser af patienter i stående stilling, der indtager kontrast, til bedømmelse af bl.a. oesophagus og de omliggende strukturers mobilitet. Jeg så nogle af disse undersøgelser på RSNA, der dog endnu var foretaget i liggende stilling.

 

Tak til Ringkøbing amt for hjælpen til min deltagelse.

 

 

Venlig hilsen og godt nytår.

Michael Trier Aagaard

Overlæge                  

Røntgenafdelingen

Tarm Sygehus

6880 Tarm

Privat:

Jupitervej 16

8370 Hadsten

PS. I komprimeret form er dette referat gengivet i Ugeskrift for læger:

Ugeskr Læger 2004;166(26):2583
McCormick Place, Chicago, USA, 30. november-5. december 2003
MØDEREFERAT

Radiological Society of North America (RSNA)'s Scientific Assembly and Annual Meeting Overlæge Carl Michael Trier Aagaard-Jensen, e-mail: tsmta@ringamt.dk Tarm Sygehus, Røntgenafdelingen