Fra RSNA 1998.
 

Fra d. 29.11 - 4.12.98 afholdtes 84. videnskabelige samling og årlige møde i RSNA (Radiological Society of North America) på McCormick ("Det var han der opfandt selvbinder - høstmaskinen") Place i Chicago, USA.
 

Hvad er RSNA?

Radiological Society of North America blev stiftet i 1915 af Amerikanske og Canadiske radiologer, der jo havde det engelske sprog og det Nordamerikanske kontinent til fælles. Det officielle sprog er fortsat engelsk, og det er fortsat fremragende Amerikanske -og Canadiske radiologer, der leverer en betydelig del af de foredrag der bl.a. holdes under de meget givtige ajourføringskurserne (refresher courses).

De årlige RSNA møder har gennem årene udviklet sig til verdens største radiologkongres, der samtidigt også er verdens største lægekongres. Med et brutto antal på ca. 60.000 mennesker involveret i mødet.
 

Hvad skete der på RSNA 98?
 

Forskning: ca. 2oo videnskabelige foredrag og mere end 1000 posters (videnskabelige undersøgelser udstillet i planceform). Der er gengivet i mødets program en "moppedreng" på 872 sider, der er et særnummer af RSNA´s tidsskrift Radiology, der er verdens mest anerkendte videnskabelige radiologiske tidsskrift.
 

Undervisning: ca. 275 ajourføringskurserne (refresher courses). Ca.50 "Hands-on workshops ". En del af disse ligge i en hurtigt voksende afdeling: InfoRad, omhandlende Informationsradiologi. I år var hele RSNA mødes motto: "Science to practice" (forskning omsat til praksis, og uddannelse skulle der fokuseres på). På en sjov anakronistisk måde var hele InfoRad afdelingen placeret i en vild-vest-by.

De amerikanske radiologer skal, for at opretholde deres speciallægeannerkendelse, hvert år dokumenterer, at de følger med i deres fag. Lige som en pilot, der skal dokumenterer at have haft et vist antal flyvetimer i årets løb. Læs CME Continous Medical Education (Løbende medicinsk efteruddannelse). Via et stregkodesystem bliver den enkelte undervisningsdeltager registreret, og først når man har udfyldt evalueringeskemaet får man sine CME - points.

Jeg har siden 1990, hvor jeg første gang deltog i RSNA, det er 4 gang jeg deltager, fået disse points. Nu 9 år efter kommer et lignende system herhjemme i første omgang på frivillig basis. (Hjertesuk- i Danmark har man indtil de seneste år skullet kæmpe for at få efteruddannelse; men nu ser man heldigvis positivt på dette). Den Amerikanske kultur tro kalder vi det sjovt nok også CME i Danmark.
 

Teknisk udstilling mv.:

Mødet omfattede en medicinsk teknisk udstilling (verdens største) af apparatur, utensiler, kontraststoffer, litteratur og undervisningsmaterialer, dækkende alle sider specialet diagnostisk og terapeutisk radiologi.

Under åbningssessionen holdt præsidenten for RSNA 98, hjerte-radiologen, David B. Fraser, præsident for RSNA, "Science to practice of Radiology". et interessant foredrag, hvor han sagde at sagde at hjerte-medicinerne havde overtaget radiologernes arbejde, når det gjaldt arteriografi; men radiologerne kunne vinde området tilbage, da man nu har lavet de første MR-vejledte coronarkar fremstillinger, ved MR-vejledt at indføre en antenne i disse, og ikke nok med det, man havde nu også lavet ballonudvidelse af koronarkarrene under denne MR vejledning. Han viste lysbilleder af det. Jeg tænkte. Det er utroligt! Men ved eftertanke. Det var jo også på RSNA CT-scanneren blev præsenteret for første gang. Jo det er der det sner!

Apropos!

Hvordan var vejret på RSNA?

Normalt er der kulde, blæst og sne i Chicago på denne årstid. Jo; men i år var det helt anderledes, der blev sat varmerekort i år. Der var en dag med max. 21,6 grader C, helt utroligt. Alle havde for meget tøj på.

            Se selv avisen: Chicago Tribune.
 

Hvad jeg lavede på RSNA?

Her er hovedparten af mit program:
 

Foredrag: 
Åbning af kongressen ved David B. Fraser, præsident for RSNA, Science to practice of Radiology. 

Praktiske øvelser: 
11/29/1998 1:30pm - 3:00pm 
 HOW TO USE A WORKSTATION IN A PACS 
 (HANDS-ON WORKSHOP) 

12/02/1998 11:00am - 12:00pm 
 HANDS ON TRAINING DIN-PACS 
 (IBM POWER PACS) 
(PS: her vandt jeg et porcelæns salt -og peber sæt). 

 HANDS ON TRAINING DIN-PACS 
12/02/1998 1:00pm - 1:45pm 

Vedrørende Informationsradiologi. 
GUIDED TOUR: 
INFORAD 075: INFORAD GUIDED TOUR 

Ajourføringskurserne (refresher courses). 
11/30/1998 8:30am - 10:00am 
 PRACTICAL TIPS IN US: BREAST 

11/30/1998 4:00pm - 5:30pm 
 PRACTICAL TIPS IN US: OBSTETRICS 
 
 
 

Ajourføringskurserne (refresher courses) fortsat: 

12/01/1998 8:30am - 10:00am 
 PRACTICAL TIPS IN US: DOPPLER 

12/02/1998 8:30am - 10:00am 
 US ARTIFACTS 

12/03/1998 8:30am - 10:00am 
 A TRIO OF SMALL-BOWEL DISEASES: 
 ISCHEMIA, MALABSORPTION, AND OBSTRUCTION 

12/04/1998 8:30am - 10:00am 
 PRACTICAL TIPS IN US: GYNECOLOGY 

Teknisk udstilling: 
Aftalte rundvisninger: 
Besøg på Kodaks stand. 
Besøg på GE's stand. 
Besøg på Siemens standen 
Møde med DuMed på Sterling standen 
SANTAX på Pickerstanden 
AGFA standen 
Philips standen 

Samt talrige stande, hvor jeg blot kom uanmeldt. 
 
 

 
 
Hvad kan bruges til det jeg har lært? På Tarm Sygehus? I Ringkøbing amt? I Danmark?
 

Jeg er nu lidt opdateret i, hvad der rør sig i radiologien på verdensplan.

Et stort antal firmaer såvel traditionelle røntgenmaskine -som filmfirmaer har nu gode PACS-systemer. PACS betyder Picture Arciving and Communications Systems).
 

En del firmaer har også den nye direkte radiologi-maskiner at sælge.

Internettet stormer frem, som kommende basis for en del radiologisk kommunikation på sygehusene, mellem sygehusene og til f.eks. almen praksis (rekvirenterne)
 

Jeg har fået opdateret min viden på nogle områder inden for ultralydscanning, som jeg dagligt kan bruge på Tarm Sygehus´s røntgenafd. I mit arbejde der. Jeg har set på apparatur vi står overfor at købe i Tarm, transportable røntgenapparater, og digitalt røntgenudstyr, der inden for ca. 5 år sikkert kommer i Tarm, hvad enten det bliver digitalebilledpladesystemer, direkte radiografisystemer samt et PACS-system. Vi har jo nu RIS-system på alle røntgenafdelingerne i Ringkøbing amt

På Herning Centralsygehus, røntgenafdelingen, har man allerede lejet et PACS -system, og når den nye røntgenafdeling der er færdig, skal den være fuldt digitaliseret. Jeg arbejder ordentligvis på røntgenafdelingen i Herning én måned om året. Så jeg kan få lidt glæde af min viden der.

Jeg sender også denne rapport til Dansk Radiologisk Selskab, der måske trykker den i medlemsbladet, så den kan ses af radiologer i Danmark samt Grønland og Færøerne.
 

Vi var fire deltagere fra Ringkøbing amt, oversygeplejersken fra røntgeafd. i Herning, de to adm. overlæger fra rtg.afd. på centralsygehusene, og jeg som repræsentant for de mindre syghuse i amtet. Vi havde i øvrigt et hyggeligt socialt samvær flere aftener. Der var ca. 200 danske deltagere, heraf en del firma-folk, indkøbere, ingeniører, enkelte forvaltningsfolk, nogle få radiografer og sygeplejersker, nogle jeg har glemt, samt i øvrigt trods alt radiologer.
 

Der var deltagere fra ca. 200 lande. Dejligt at møde kolleger fra hele verden. Det er noget der fremmer den internationale forståelse.
 

Hvordan kommer man i kontakt med RSNA?

Man kan kontakte RSNA´s hjemmeside på internettet, der har adressen: www.rsna.com, der er også link til den via Dansk Radiologisk Selskabs hjemmeside, der har adressen: www.drs.dk her kan man læse mere om mødet. Man kan søge om medlemskab af RSNA.

 
 


 
Som medlem, det koster 300$ om året, så får man 12 nummerer af Radiology og RadioGraphics, samt man kommer gratis ind til det årlige møde.

F.eks. en sygehusrøntgenafdeling, der kun abonnerer på Radiology tidsskriftet, betaler mere for det årligt, end det koster, hvis en af radiologerne er medlem af RSNA, og så man endda RadioGraphics og mødet oven i købet.
 

RSNA-møderne i fremtiden.

Efter megen diskussion af beslutningen om, at RSNA mødet flytter til Orlando i Florida efter en rotationsplan mellem Chicago og Orlando, på først to år, og efter en periode, så et år, blev flytningen til Orlando udskudt med et par år så vidt jeg kunne forstå. Man ville gerne have flere og billigere hotelværelser i Chicago, og det skulle konkurrencen mellem de to byer skaffe. Både borgmesteren i Chicago og guvernøren i Illinois ville arbejde på dette. De sendte i øvrigt de bedste hilsener til RSNA. Man ville også gerne have et bedre klima end det i Chicago. Det fik man dog helt uventet i år. Det var jo en streg i regningen for Orlandos fine klima. Men det var der ingen der kunne vide.

Det næste fire møder bliver fortsat i Chicago i bl.a. den ny kæmpe store Sydbygning i McCormick Place i Chicago, der med en gennemgående bygningsforbindelse, på fantastisk vis, forbinder Østbygningen (nu kaldet Lakeside Center) sammen med Nordbygningen, der nu er sammenbygget med Sydbygningen. Det er virkeligt genialt, hvordan man har fået det hele til at hænge sammen.

Der er nu også S-togsstation under McCormick Place med gratis forbindelse ind til byen under kongressen. Der kører i øvrigt også gratis busser i pendulfart.
 

Som de øvrige 3 gange jeg har deltaget i RSNA, var det en dejlig oplevelse endnu engang at modtage brådsøer af ny vide.

 

Med venlig hilsen.

 

Michael Trier Aagaard

Overlæge

Røntgenafdelingen

Tarm Sygehus

6880 Tarm

 
Privat:

Jupitervej 16

8370 Hadsten

 

E-mail: miaa@post2.tele.dk

Homepage: http://www.miaa.dk