Uddannelse:

Realeksamen fra Grindsted Kost- og Realskole 1965.

Matematisk studentereksamen fra Grindsted Gymnasium 1968.
 
Lægevidenskabelig embedseksamen fra Aarhus Universitet, sommeren 1976, med eksamenskvotient 9.0.

Autorisation som læge, juni 1976.
 
Autorisation til selvstændigt virke som læge, februar 1980.
 

Autorisation til virksomhed som alment praktiserende læge, november 1980.
 

Speciallægeanerkendelse i diagnostisk radiologi, marts 1989.
 

Af Det Lægevidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet fundet kvalificeret til et lektorat sats II i diagnostisk radiologi, september 1990 og januar 1993.

Af Det sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet i oktober 2014 fundet kvalificeret til et eksternt lektorat ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, for perioden 1. november 2014 til 31. august 2018 til varetagelse af op til 40 timers klinisk undervisning/konfrontationstimer årligt på lægestudiets kandidatdel på Røntgenafdelingen, Hospitalsenhed Vest.

Tilbage til indeks siden.

Tilbage til forsiden.