Rollen som sundhedsfremmer.

 

Som specialeansvarlig radiolog på røntgenafdelingen på Hospitalsenheden Vest,

har jeg medvirket til udarbejdelse af stråledosisbesparende protokoller vedrørende CT undersøgelser og knogle-radiologiskeundersøgelser.

 

I mit daglige virke i hverdagen på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning gør jeg en indsats for at begrænse unødig stråledosis til patienterne.

Ved at påvirke klinikerne til at vælge undersøgelsesmetoder f.eks. UL og MR, der ikke udsender røntgenstråler, hvis der er muligt.

Ofte konverterer jeg også selv undersøgelserne til mindre eller ikke strålebelastende undersøgelser.