Videnskabelige korrespondancer:
 

M.T. Aagaard: Hvad er Ebola-sygdom?

Ugeskrift for Læger 21 (1983): 1619-1620.
 

L.J. Jensen, S. Schifter, M.T. Aagaard & H.H. Kimose:

Antibiotisk infektionsprofylakse ved hofteoperationer.

Ugeskrift for Læger 31 (1986): 1977-1978.

Tilbage til indeks siden.

Tilbage til forsiden.