Undervisningserfaring:

01.09.76-01.01.77.
Timelærer på Anatomisk Institut, Aarhus Universitet.
Speciel histologi, 6 timer ugentligt.

01.02.78-01.08.78.
Adjunktvikar på Anatomisk Institut, Aarhus Universitet.
Makroskopisk anatomi, bevægeapparatet, 6 timer ugentligt.

01.02.79-01.07.79.
Undervisningsassistent på Anatomisk Institut, Aarhus Universitet.
Makroskopisk anatomi, bevægeapparatet, 6 timer ugentligt.

02.04.84-02.09.84.
Underviser på Sygeplejeskolen, Århus Kommunehospital.
Kirurgisk sygdomslære, 2 timer ugentligt.

01.09.89-30.09.89.
Undervisning af radiografelever på røntgendiagnostisk afdeling R, Århus Kommunehospital.
Røntgen af thorax, artrografi, fistolografi og hysterosalpingografi. 3 timer.

01.12.90-31.12.90.
Undervisning af radiografelever på røntgendiagnostisk afdeling R, Århus Kommunehospital.
Røntgen af thorax. 3 timer.

 

01.09.90-31.12.91.
Undervisning af kursister under speciallægeuddannelse i diagnostisk radiologi,

på røntgendiagnostisk afdeling R, Århus Kommunehospital.
Cancer oesophagi, 2 timer.

01.01.91-31.12.91.
Undervisning af radiografelever på røntgendiagnostisk afdeling R, Århus Kommunehospital.
Røntgen af thorax. 3 timer.

 

21.11.91.
Undervist på A-kursus i gastroenterologi for kursusreservelæger under speciallægeuddannelse i diagnostisk radiologi,

på røntgendiagnostisk afdeling R, Århus kommunehospital.
Cancer oesophagi/cardia. 1 time.

06.08.93-20.08.93.
Tutor for medicinstuderende fra Litauen på røntgenafdelingen på Tarm Sygehus.

11.01.94.
Undervist samtlige læger fra Tarm sygehus optageområde, på Tarm sygehus i:
"Nye muligheder for medicinsk ultralyddiagnostik: Ul. af small parts, farve-Doppler og intervention. 1 time".

 

09.01.96.
Undervist samtlige læger fra Tarm sygehus optageområde, på Tarm sygehus.
"Teoretisk og praktisk gennemgang af digitalt røntgengennemlysningsudstyr med det tilhørende billedlagringsudstyr,

billedtransmissions -og præsentationsudstyr, der er installeret på Tarm sygehus. 1 time".

 

26.08.96.
Undervist, en gruppe af læger, radiografer, sygeplejersker og teknikere fra hele landets sygehuse inkl.. Færøerne,

på KODAK A/S Health Sciences Division's kursus i kvalitetssikring af udstyr på en røntgenafdeling, på Vingstedscenteret ved Vejle.
"Kvalitetsudvikling af henvisningsproceduren til undersøgelse på røntgenafdelingen. En kvalitetsudvikling der sker på Tarm Sygehus". 2 timer.

08.10.96.
Undervist samtlige læger fra Tarm sygehus optageområde, på Tarm sygehus.
"Kvalitetsudvikling af henvisningsproceduren til undersøgelse på røntgenafdelingen. En kvalitetsudvikling der sker på Tarm Sygehus". 1,5 time.

08.10.97.
Undervist yngre læger på Tarm Sygehus, på røntgen afdelingen, Tarm Sygehus.
"Røntgen af thorax". 1 time.

10.12.97.
Undervist alle læger på Tarm Sygehus på røntgenafdelingen på Tarm Sygehus.
"Elektronisk søgning af medicinsk litteratur på CD-ROM SILVER PLATTER og Internettet". 1 time.

 

09.01.98.
Undervist tandlægerne fra Skjern - Egvad Tandlægeselskab, på røntgenafdelingen, Tarm sygehus.
"Teoretisk og praktisk gennemgang af digitalt røntgengennemlysnings- og ultralydudstyr med det tilhørende billedlagringsudstyr,

billedtransmissions -og præsentationsudstyr, der er installeret på Tarm sygehus. 1,5 timer".

06.01.99
Undervist tværfagligt personale (læge, sygeplejersker og sekretærer), på røntgenafd., Tarm sygehus.
"Nyt fra radiologien i Tarm (RIS-system) og den øvrige del af Ringkøbing (RIS -og PACS-systemer), samt samt det store udland (RSNA)". 1. time.

12.01.99
Undervist samtlige læger fra Tarm sygehus optageområde, på Tarm sygehus.
"Nyt fra radiologien i Tarm (RIS-system) og den øvrige del af Ringkøbing (RIS -og PACS-systemer), samt samt det store udland (RSNA)". 1. time.

23.03. og 29.04. samt 05.05.99.
Undervist yngre læger og sygeplejersker på Tarm Sygehus, på røntgen afdelingen, Tarm Sygehus.
"Røntgen af thorax". 3 timer.

14.06 - 15.06.99
Tutor for student fra Ghana, Afrika på røntgenafdelingen på Tarm Sygehus.

05.04.01.
Undervist yngre læger og sygeplejersker på Tarm Sygehus, på røntgen afdelingen, Tarm Sygehus.
"Røntgen af thorax". 1 time.

 

08.01.04.
Undervist lægelige medlemmer af Skjern -Tarm oplandsforening under lægekredsforeningens i Ringkøbing amt på Becks
Hotel i Tarm. 

"The Ottawa ankle rules. Evidensbaseret viden om, hvornår der ikke er fraktur af et fodled”.  1 time.

 

20.09.04.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.

"Frakturer, luksationer og epiphysiolyser". 1 time.

04.10.04.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus..
"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 1 time.

22.02.05.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Muskuloskeletal radiologi". 2 timer.

01.06.05.
Undervist radiografer og sygeplejersker på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Kommunikation med patienter". 1 timer.

08.06.05.
Undervist læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Kommunikation med patienter". 1 timer.

24.10.05.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Frakturer, luksationer og epiphysiolyser". 1 time.

31.10.05.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 1 time.

01.02.06.
Undervist samtlige yngre læger og medicinstuderende på Herning Sygehus.
"Billeddiagnostik, henvisningsprocedure,  rtg. Thorax og o.o.Abdomen". 2 timer.

19.04.06.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Muskuloskeletal radiologi". 1 time.

02.05.06.
Undervist yngre læger fra kirurgisk afd. på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"Henvisning til -og indretning af røntgenafdelingen., samt lidt CT". 1 time.

9.05.06.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"CT af cerebrum og columna cervicalis ved traumer". 1 time.

16.08.06.
Undervist  læger, radiografer og sygeplejersker på røntgenafdelingen på Herning Sygehus.
"D-dimer, hvad er det? Hvad bruger man den til ved dyb vene trombose og lungeemboli?". 1 time.

21.09.06.
Undervist radiografer og sygeplejersker fra sygehusene i Ringkøbing amt.
"Indblænding under røntgenundersøgelse til optimering af billedkvalitet og strålehygiejne". 1 time.29.11.06.

29.11.2006.
Undervist uddannelsessøgende læger fra røntgenafdelingen -og ortopædkirurgisk afdeling på Herning Sygehus.

"Hoftenære frakturer." 1 time.

 

 

14.03.07

Undervist praktiserende læger, fra det tidligere Ringkøbing amts område , på Regionshospitalet Herning.

Under arrangementet "En dag på røntgen- og Nuclearmedicinsk afdeling" har jeg holdt foredrag om:

"Henvisning og visitation til undersøgelser på røntgenafdelingen".

Samt rundvist på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning i alt 7 timer.

 

 

20.03.07.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.
"Frakturer, luksationer og epiphysiolyser". 1 time.

 

21.03.07

Undervist praktiserende læger, fra det tidligere Ringkøbing amts område, på Regionshospitalet Herning.

Under arrangementet "En dag på røntgen- og Nuclearmedicinsk afdeling" har jeg holdt foredrag om:

"Henvisning og visitation til undersøgelser på røntgenafdelingen". "D-dimer".

Samt rundvist på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning i alt 7 timer.

 

 

12.04.07.
Undervist yngre læger og radiografelever på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.
"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 1 time.

 

20.11.07
Undervist yngre læger og radiografer på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.
"Frakturer, luksationer og epiphysiolyser". 1 time.

 

16.01.08.
Undervist yngre læger, radiografer og røntgensygeplejersker på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.
"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 1 time.

 

 

12.03.08.
Underviste reservelæger i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi i Region Nord på Regionshospitalet i Herning.
"CT scanning af abdomen med henblik på anatomi, ileus, volvulus og inflammatoriske tarmsygdomme.” 2 timer.
 

 

21.11.08.
Undervist reservelæger i introduktionsstilling- og speciallæger i diagnostisk radiologi i Hospitalsenheden Vest,

på arrangementet "Store uddannelsesdag" på Regionshospitalet i Holstebro.
"CT vejledt biopsi inklusiv praktiske øvelser ved CT skanneren". 2 timer.

 

24.03.09.
Undervist reservelæger i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi i Region Nord på Regionshospitalet i Herning.
"CT vejledt biopsi inklusiv praktiske øvelser ved CT skanneren". 2 timer.

 

14.10.09.
Undervist yngre læger, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 2 timer.

 

9. 3.10.
Undervist reservelæger i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi i Region Nord på Regionshospitalet i Herning.
"CT vejledt biopsi inklusiv praktiske øvelser ved CT skanneren". 2 timer.

 

7. 6.10.
Undervist yngre læger og beskrivende radiografer, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Columna". 1 time.

 

9. 6. 2010.
Undervist yngre læger, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Hæmaturi, cyster i nyrerne og solide tumorer i nyrerne". 1 time.

 

25.11. 2010.

Undervist yngre læger og speciallæger, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Hæmaturi, cyster i nyrerne og solide tumorer i nyrerne". 1 time.

 

8. 2. 2011.
Undervist nyansatte reservelæger på Regionshospitalet Herning.
"Introduktion til røntgenafdelingen". 1 time.

 

8. 2. 2011.
Undervist reservelæger i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi i Region Nord på Regionshospitalet i Herning.
"CT vejledt biopsi og drænage inklusiv praktiske øvelser ved CT skanneren". 1 time.

 

14. 3. 2011.
Undervist yngre læger, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 1 timer.

 

18. 3. 2011.
Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.
"Frakturer, luksationer og epiphysiolyser". 1 time.

 

14. 9. 2011.
Undervist yngre læger og radiografer, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Muskuloskeletale degenerative lidelser og artrit". 1 timer.

 

29. 2. 2012.
Undervist reservelæger i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi i Region Nord på Regionshospitalet i Herning.
"CT vejledt biopsi og drænage og PET/CT". 1 time.

 

15. 5. 2012.
Undervist på traume team kursus, læger, radiografer, sygeplejersker, bioanalytikere og portører på Regionshospitalet i Herning.
"Billeddiagnostik i forbindelse med modtagelse af traumepatienter". 1 time.

 

14. 6. 2012.
Undervist alle ansatte på nuklearmedicinsk afdeling på Regionshospitalet i Herning

med direkte video transmission til alle ansatte på nuklearmedicinsk afdeling på Regionshospitalet i Holstebro.
"CT for Nukkere - CT vejledt biopsi og drænage i relation til PET CT". 1 time.

 

27. 6. 2012.

Undervist yngre læger og speciallæger, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Bosniak klassifikationen af cyster i nyrerne". 1 time.

 

19. 10. 2012.

Undervist yngre læger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Knoglealderbestemmelse". 1 time.

 

29. 11. 2012.

Undervist yngre læger og speciallæger, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"PET CT". 1 time.

 

19. 1. 2013.
Undervist yngre læger, overlæger og radiografer, på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Muskuloskeletale degenerative lidelser og artrit". 1 timer.

 

20. 2. 2013.
Undervist reservelæger i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi i Region Nord på Regionshospitalet i Herning.
"PET/CT og CT vejledt biopsi og drænage". 1 time.

22. 8. 2013.
Undervist uddannelsessøgende læger og speciallæger på Regionshospitalet i Herning på kurset
"Ultralyd intervensionskursus for introlæger i diagnostisk radiologi". 1 time.


27. 2. 2014.

Arrangør og kursusleder af kursus i Thorax og abdominal radiologi for introduktionslæger i diagnostisk radiologi,

i uddannelsesregion Nord (Region Nord- og Region Midt Jylland).

Afholdt på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning. 7 timer.
Samt selv på dette kursus undervist i "CT vejledt biopsi og drænage ". 1/2 time. "Thorax inkl. en quiz" 1,5 timer

 
14. 3. 2014

Hjulpet med håndtering af RIS- og IMPAX udstyr, samt tolkning af CT undersøgelser, under et gruppearbejde på kurset:

"CT kursus for NUK-læger".

Afholdt på Regionshospitalet i Herning. 1. time.


8. 9. 2014.
Undervist uddannelsessøgende læger og speciallæger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning.
"Knoglealderbestemmelse". 1 time.

 

18. 9. 2014.
Undervist uddannelsessøgende læger og speciallæger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning.
"Hoftedysplasi, FAI, CAM og Pincer". 1 time.


21. 10. 2014.
Undervist medicinstuderende på 3. semester hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax". 5 .timer.


5. 1. 2015.
Undervist uddannelsessøgende læger og speciallæger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Muskuloskeletale degenerative lidelser". 1 time.


14. 1. 2015.
Undervist uddannelsessøgende læger og speciallæger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning.
"Røntgen af thorax". 1 time.


10. 2. 2015.
Undervist uddannelsessøgende KBU-læger fra akutafdelingen på Regionshospitalet Herning.

"Frakture og luxationer samt røntgen af thorax". 2  timer.


17. 2. 2015.

Arrangør og kursusleder af kursus i Thorax og abdominal radiologi for introduktionslæger i diagnostisk radiologi,

i uddannelsesregion Nord (Region Nord- og Region Midt Jylland).

Afholdt på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning. 7 timer.
Samt selv på dette kursus undervist i "CT vejledt biopsi og drænage  og PET/CT". 1 time. "Thorax inkl. en quiz" 1,5 timer.

18. 2. 2015.
Undervist medicinstuderende på 1. semester inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax og UL inkl. biopsier hands-on". 8.timer.


24. 2. 2015.
Undervist medicinstuderende på 3. semester hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax og UL  hands-on". 6.timer.


24. 3. 2015.
Undervist medicinstuderende på 3. semester hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax og UL  hands-on". 6.timer.


22. 4. 2015.
Undervist medicinstuderende på 1. semester inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax og UL hands on inkl. biopsier". 8.timer.


28. 4. 2015
Undervist uddannelsessøgende læger og speciallæger på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning.
"Knoglealderbestemmelse". 1 time.


26. 5. 2015.
Undervist på traumeteamtrænings kursus, læger, radiografer, sygeplejersker, bioanalytikere og portører på Regionshospitalet i Herning.
"Billeddiagnostik i forbindelse med modtagelse af traumepatienter". 1 time.


22. 9. 2015.
Undervist medicinstuderende på 3. semester hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax og UL  hands-on". 5 timer.


23. 9. 2015.
Undervist medicinstuderende på 1. semester inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax og UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


20. 10. 2015.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D, CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


11. 11. 2015.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


11. 2. 2016.

Arrangør- og kursusleder af kursus i Thorax og abdominal radiologi for introduktionslæger i diagnostisk radiologi,

i uddannelsesregion Nord (Region Nord- og Region Midt Jylland).

Afholdt på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning. 7 timer.
Samt selv på dette kursus undervist i "Thorax inkl. en quiz". 1,5 timer.

24. 2. 2016.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


8. 3. 2016.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


5. 4. 2016.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


27. 4. 2016.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


16. 8. 2016.

Undervist yngre læger fra røntgenafdelingerne i Herning og Holstebro på Regionshospitalet Herning.

"Hands on utralyd på fantomer øvelser i biopsier og drænager." 1,5 timer.


22. 9. 2016.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


29. 9. 2016.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


1. 11. 2016.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


17. 11. 2016.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


20. 2. 2017.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


28. 2. 2017.

Arrangør- og kursusleder af kursus i Thorax og abdominal radiologi for introduktionslæger i diagnostisk radiologi,

i uddannelsesregion Nord (Region Nord- og Region Midt Jylland).

Afholdt på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning. 7 timer.
Samt selv på dette kursus undervist i "Thorax inkl. en quiz". 1,5 timer.

2. 2. 2017.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


18. 9 2017.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


20. 9. 2017.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


31. 10. 2017.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


16. 11. 2017.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


7. 2. 2018.

Arrangør- og kursusleder af kursus i Thorax og abdominal radiologi for introduktionslæger i diagnostisk radiologi,

i uddannelsesregion Nord (Region Nord- og Region Midt Jylland).

Afholdt på røntgenafdelingen på Regionshospitalet i Herning. 7 timer.
Samt selv på dette kursus undervist i "CT oversigt over abdomen, Traumescanninger og  Thorax inkl. en quiz". 3,5 timer.

28. 2. 2018.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.


6. 3. 2018.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


10. 4. 2018.
Undervist medicinstuderende på 3. semester 2. del, hjerte, lunge og kar semesteret på Regionshospitalet Herning.

"Røntgen af thorax, Øvelser ved CT arbejdsstation (MPR-2D og 3D), CT anatomi, cases og UL  hands-on". 6 timer.


2. 5. 2018.

Undervist medicinstuderende på 1. semester 2. del, inflatationssemesteret på Regionshospitalet Holstebro.

"Radiologiske modaliteter, rtg. thorax, CT-anatomi og cases samt UL hands on inkl. biopsier". 7 timer.Tilbage til indeks siden.

Tilbage til forsiden.